Natura Vivan toimitusehdot

Näissä toimitusehdoissa kerrotaan Natura Vivan(Y-tunnus: FI06497660) toimitusehdoista. Toimitusehdot sisältävät tiedon muun muassa verkkokaupan toimitustavoista ja -hinnoista, palautuskäytännöistä ja maksutavoista.


1. Sisältö

1. Sisältö
2. Yleistä
3. Natura Vivan palveluiden maksu- ja peruutusehdot
4. Saunatilojen vuokrausta koskevat ehdot
5. Majoituspalveluja koskevat ehdot
6. Toimitusaika
7. Toimitustavat
8. Maksutavat
9. Palautukset
10. Myyntialue

2. Yleistä

Kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron (10%, 14% tai 24 %) ja hinnat ilmoitetaan euroissa (€), mikäli toisin ei mainita.

Pidätämme oikeuden peruuttaa kauppa tai tehdä hintamuutoksia, mikäli tilattu tuote tai sen hinta ei vastaa todellista markkintahintaa johtuen esimerkiksi verkkokaupan teknisestä virheestä tai inhimillisestä virheestä.

Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin. Asiakas sitoutuu tilatessaan näihin toimitusehtoihin.

3. Natura Vivan palveluiden maksu- ja peruutusehdot

3.1. Kurssit, retket tai tapahtumat sekä yli 24 tunnin välinevuokraukset

Näitä ehtoja sovelletaan Natura Vivan kursseihin, retkiin ja tapahtumiin sekä yli 24 tunnin välinevuokrauksiin.

Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä Natura Vivalle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas varaa tapahtumaan tai vuokravälineen.

Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, pyrimme löytämään tapahtumalle uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme toimistokuluina 25 euroa/henkilö.
b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, perimme peruutuskuluina tapahtuman hinnan kokonaisuudessaan.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja. 

3.2. Vuokravälineet

Tämä koskee kaikkia Natura Vivan vuokravälineitä ja alle 24 tunnin vuokrauksia. 

Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä Natura Vivalle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas varaa vuokravälineen.

Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 24 tuntia ennen varauksen alkua, pyrimme löytämään uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme toimistokuluina 10 euroa/henkilö.

b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varauksen alkua, perimme peruutuskuluina varauksen hinnan kokonaisuudessaan.

c) Mikäli Natura Vivan henkilökunnan päätökselle välinevuokrausta ei voida toteuttaa turvallisesti (esim. liian kova tuuli melonnassa), voidaan varaus siirtää toiseen ajankohtaan tai peruuttaa veloituksetta myös alle 24 tuntia ennen varauksen alkua. 

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.

4. Saunatilojen vuokrausta koskevat ehdot

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Saunatilojen varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Saunan voi varata kahden ja viiden tunnin vuoroissa. Asiakkaan tehdessä varauksen, joka päättyy toimipisteen aukioloaikojen ulkopuolella, vastaa asiakas saunatilojen lukitsemisesta ja tiloista poistumisesta sovitun mukaisesti.

Asiakkaan tulee huolehtia tilojen siisteydestä lähtiessään. Saunatilat tulee olla vastaavassa kunnossa lähtiessä, kun sinne saapuessaankin. Tuodessa omia ruokia ja juomia mukana tiloihin, tulee asiakkaan tyhjentää roskat roskakoreihin ja jättää pullot palautuskoriin. Lähtiessä saunatiloista toimipisteen sulkemisajan jälkeen, lukitsee asiakas saunatilat ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli asiakas ei poistu saunatiloista sovitun mukaisesti, on Natura Vivalla oikeus laskuttaa asiakkaalta saunan varausmaksu kaksinkertaisena. 

Peruutusehdot

 • Mikäli varattu saunavuoro perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, pyrimme löytämään uuden ajan varaukselle. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, peritään 50 % varaushinnasta.
 • Mikäli varauksen alkamiseen on alle 14 vuorokautta aikaa, peritään peruutuskuluina varauksen hinta kokonaisuudessaan.
 • Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja. 

Natura Vivan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Natura Viva irtisanoa varaussopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä varaukseen tehneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Natura Viva huolehtii tilojen avaamisesta asiakkaalle. 
 • Toimipisteen aukioloaikojen jälkeen päättyvissä ja erikseen sovituissa saunavuoroissa asiakas vastaa avaimen palauttamisesta vuokraajalle ja tiloista poistumisesta sovitun mukaisesti.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta Natura Vivalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 60 euroa.
 • Natura Vivalla on oikeus periä vähintään 60 eur korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö 

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt oman toimintansa aiheuttaman epäsiisteyden siivoamatta, laskuttaa Natura Viva kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. 

Lemmikkieläimet

 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja saunatiloihin.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Natura Vivalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Natura Viva ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
   

5. Majoituspalveluja koskeva ehdot

Majoituspalvelujen varaustenhallinnasta vastaa Tervarumpu/Repovalkea Oy (ID: FI23639587, info@tervarumpu.fi, p. +358 400 718 248)

Seuraavia ehtoja sovelletaan majoituspalveluihin.

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Natura Viva/Tervarumpu ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Tervarumpuun tilanteen korjaamiseksi.
 • Natura Viva/Tervarumpu ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Natura Viva/Tervarumpu on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 25 €.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko vuokrahinta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 7 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Siirtopalkkio on 25 eur (sis. alv.)
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Natura Vivan/Tervarummun oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Natura Viva/Tervarumpu irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta erillisellä viestillä.
 • Kohteen avain on suoraan kohteessa.
 • Asiakkaalle lähetetään säähköpostilla sekä tekstiviestitse ennen varauksen alkamista uniikki asiakas- ja kohtainen PIN-koodi asiakkaan varausprosessissa antamaan sähköpostiin ja matkapuhelinnumeroon. PIN-koodilla avataan varatun kohteen avainlaatikko.
 • PIN-koodi luodaan vain maksetuille voimassa oleville varauksille. 
 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet takaisin laatikkoon.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta Natura Vivalla/Tervarummulla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 60 euroa.
 • Natura Vivalla/Natura Vivalla on oikeus periä vähintään 60 eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Natura Viva/Tervarumpu kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin. Siivoustyö 62 eur/h, matkakulut 0,87 eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan. Vähimmäislaskutus siivoustöissä on 4 tuntia.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Natura Vivan/Tervarummun toimesta.
  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Natura Vivalle/Tervarummulle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Natura Viva/Tervarumpu ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Natura Viva ja Tervarumpu pyrkivät käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Natura Viva/Tervarumpu eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

6. Toimitusaika

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan.


7. Toimitustavat

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan. Tuotteiden hintoihin ei lisätä toimituskuluja.


8. Maksutavat

Verkkokaupan tilauksia voi maksaa seuraavilla luotettavilla ja turvallisilla maksuvälitystahoja. Tervarumpu ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

Kunkin maksutavan yhteydessä näet mahdollisen lisähinnan kyseiselle maksutavalle.  Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Varaamme tuotteita maksamattomalle tilaukselle enintään 14 vuorokauden ajan, minkä jälkeen tuotteet ovat kenen tahansa ostettavissa.

 • Stripe maksuvälittäjänä
  Stripe on kansainvälinen maksuvälittäjä, jonka kautta on mahdollista maksaa seuraavilla luottokorteilla: MasterCard, Visa, American Express. Tutustu Stripe:n ehtoihin.

Kortti- ja verkkopankkimaksut, online-maksupalvelut

Natura Viva käyttää online-maksujen välittäjinä Bambora Payformia ja Paypalia. Näillä voit maksaa yleisimmillä maksutavoilla korttimaksuista sähköisiin lompakoihin.

Käteinen

Käteisellä voit maksaa toimipisteillämme. Voit halutessasi maksaa myös luottokorteilla.

Lasku

Vain yrityksille ja yhteisöille. Laskusta täytyy aina sopia erikseen etukäteen. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota meihin yhteyttä joko sähköpostilla tai soittamalla.

Etusetelit

Etusetelit voi valita maksutavaksi ainoastaan liikunnallisten palveluiden yhteydessä. Se ei käy maksutavaksi fyysisiä tuotteita ostettaessa. Otamme vastaan seuraavia seteleitä: Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, Sporttipassi, Tyky-kuntosetelit ja Luottokunnan virikesetelit. Jos haluat maksaa liikuntaeduilla, ota meihin yhteyttä.


9. Palautukset

Palveluilla ei ole varsinaista palautusoikeutta. Kohdasta kolme löydät palveluiden maksu- ja peruutusehdot.


10. Myyntialue

Palvelujamme voit tilata Suomessa ja myös Suomen ulkopuolella.