Siirry sisältöön

Leikkaavia vetoja ja niiden yhdistelmiä on useita.. Leikkaavien vetojen lähtökohtana on se, että kajakki on liikkeessä. Melan lapa laitetaan veteen ja sillä pyritään ohjaamaan kajakkia vauhdin säilyessä. Useimmille tutuin tekniikka on melaperäsin

Melaperäsimessä ja etenkin sen uudessa muunnoksessa mela pidetään  suhteellisen pystyssä asennossa ja lapa on syvemmällä vedessä, jonkin verran vartalon takapuolella. Tästä asennosta saadaan melaperäsimeen tietyissä tilanteissa enemmän tehoa, sillä voiman tuottaminen liikkeeseen on helpompaa tästä asennosta.

Kajakin sivuittain liu’uttaminen eli hanging draw on erittäin kätevä  tekniikka, jos kajakkia on liikutettava sivusuunnassa vauhdin keskellä. Mela laitetaan pystyssä asennossa lantion viereen ja lapakulmaa avataan vähän. 

Etuperäsimessä saman puolen lapa asetetaan veteen lusikkapuoli kajakin runkoa kohti vartalon etupuolelle. Mitä pidemmälle lavan laittaa, sen paremmin kajakki kääntyy. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan jarruttaa kajakin vauhtia, joten lapakulmaa ei avata liikaa. Etuperäsimessä käännös kannattaa aloittaa kaarivedolla vastakkaiselta puolelta. Kun vauhti alkaa loppua, voi etuperäsimestä jatkaa suoraan eteenpäinvedolla, jolloin vauhti säilyy koko käännöksen ajan.